ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เรื่อง : เทคนิคการให้อาหารปลาสลิด
เรื่อง : เทคนิคการให้อาหารปลาสลิด

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : สมุทรปราการ  สำนักงานจังหวัด : สมุทรปราการ
ชื่อ นายชุมพล  สายทอง
ชื่อคู่สมรส : เสงี่ยม จำนวนบุตร : 1 คน
วันเกิด :   2487
ที่อยู่ : 62/1 หมู่ 8 ต. บางเมือง อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270  โทร (01) 6432142
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : อบรมวิธีการผสมเทียมปลาน้ำจืด ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เน้นหนักปลาสลิดและปลากินพืช)
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2523
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ปลาสลิด
ที่ตั้ง :ตำบล แพรกษา  อำเภอ  เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ก.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ก.ค.
การจัดการด้านการตลาด : 1. ปลาสลิดจะมีผู้แปรรูปปลาสลิดเพื่อทำเป็นปลาเค็ม มารับซื้อถึงบ่อปลา โดยจะได้รับเงินหลังจากจับปลาแล้ว 15 วัน 2. ปลาเบญจพรรณ ส่งขายให้กับพ่อค้าย่อยที่ตลาดปากน้ำ
ขั้นตอนการผลิต : เริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อ โดยตากบ่อให้แห้งประมาณ 1 เดือน จึงเริ่มวิดน้ำเข้าบ่อ ช่วงนี้จะคัดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์เก็บไว้ โดยใช้วิธีการซื้อปลาเค็มจากบ่ออื่นมาผสม เพื่อให้ต่างสายพันธุ์ฟักประมาณ 7 วัน จะมีลูกปลาเกิดขึ้น เริ่มให้อาหารเสริม ใส่ยาป้องกันแผล ใช้เทคนิคการทำน้ำให้เกิดจุลินทรีย์มาก ๆ เพื่อเป็นอาหารของลูกปลา และให้อาหารตามขั้นตอน เลี้ยงประมาณ 6 เดือน จึงให้อาหารเม็ดสำหรับปลากินพืช ขุนปลาให้น้ำหนักมากขึ้น จนจับขายช่วง 8-10 เดือน โดยเลือกช่วงที่ราคาดีที่สุด คือ ช่วง ก.ย.- ต.ค.
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ เคยมาสอนวิธีผสมเทียม แต่เกษตรกรบอกว่าการผสมเทียมเหมาะกับบ่อขนาดเล็ก ซึ่งดูแลทั่วถึง แต่ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ เลี้ยงบ่อขนาดใหญ่ 20 ไร่ขึ้นไป จึงไม่เป็นที่นิยมกัน เทคนิคส่วนใหญ่จึงเป็นการเตรียมสภาพให้เหมาะกับการเลี้ยงปลา โดยใช้น้ำที่เหลือจากการทำผงชูรสใส่ลงบ่อปลา เพื่อสร้างจุลินทรีย์ ส่วนอาหารปลาในท้องตลาดมีราคาแพง ช่วงแรกจะใช้รำอ่อนผสมน้ำมันหมู น้ำมันปลาโรยรอบบ่อ หรือใช้ไขมันสัตว์ เศษถ้วยไอติมโยนให้ปลากิน ช่วงใกล้จะจับ 2 เดือนสุดท้าย จึงให้อาหารเม็ด
แผนการพัฒนาการผลิต : เกษตรกรอยากให้เจ้าหน้าที่ประมง แนะนำการผสมเทียม ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้เหมาะกับการเลี้ยงปลาแปลงใหญ่ รวมถึงการพัฒนาสายพันธุ์ปลาสลิดให้โตเร็ว แข็งแรง อยากให้ทางการมาดูแล ในส่วนการตลาดควบคุม ให้ราคาปลาเป็นธรรม การจ่ายเงินชำระค่าปลา ให้รวดเร็ว อาหารปลาปัจจุบันมีราคาแพงมาก ทั้งที่วัสดุส่วนใหญ่อยู่ในประเทศทั้งสิ้น เกษตรกรจึงอยากมีโรงงานผลิตอาหารปลาขนาดเล็กเป็นของตนเอง เพื่อผลิตอาหารปลาใช้ในบ่อของตนเอง และขายให้กับเพื่อนบ้านในราคาถูก เป็นการเกษตรแบบครบวงจร
สถานภาพทางสังคม : - เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ พ.ศ.2517 - รองประธาน อบต. แพรกษา - ประธานชมรมผู้เลี้ยงปลาสลิด ลูกค้า ธ.ก.ส.
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ทั้งหน้าที่การงานในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.บางเมือง เป็นรองประธาน อบต. แพรกษา ประธานชมรมผู้เลี้ยงปลาสลิด ลูกค้า ธ.ก.ส. ชาวบ้านมีปัญหาจะมาหาเกษตรกรผู้นี้ ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีทุกราย
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : -ธ.ก.ส. ได้ช่วยเหลือลูกค้ามาตลอด มาภายหลังลูกค้ามีปัญหาหนี้ค้างชำระกับธนาคาร ซึ่งเกิดจากปัญหาในครอบครัวบ้าง จากนิสัยส่วนตัว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่ลูกค้าในส่วนที่ดีก็จะพยายามร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปอย่างดีที่สุด
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง