ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เทคนิคการทำขนมนางเล็ด
เรื่อง : เทคนิคการทำขนมนางเล็ด

ประเภทเทคนิค : เทคนิคพิเศษอื่น ๆ
สาขา : วังทอง  สำนักงานจังหวัด : พิษณุโลก
ชื่อ นายคอน  เข็มทอง
ชื่อคู่สมรส : ยี่ จำนวนบุตร : 5 คน
วันเกิด :   2489
ที่อยู่ : 641 หมู่ 4 บ้านซำรัง ต. ชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65190  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ :
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2538
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ขนมนางเล็ด
ที่ตั้ง :ตำบล ชมพู  อำเภอ  เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : มี.ค.-เม.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : ไปนั่งขายในตลาดโดยเช่าที่ในตลาดสด
ขั้นตอนการผลิต : - แช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นก็นำมานึ่งให้สุกโดยใส่เกลือลงไปด้วย หลังจากนึ่งสุกแล้ว นำไปกดใส่พิมพ์ แล้วดึงออกวางตากแดดบนแคร่จนแห้ง - ต่อมาเป็นการทอดควรจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพราะสามารถคุมความร้อนได้ ใส่น้ำมันในกะทะประมาณครึ่งกะทะ โดยนำข้าวเหนียวที่ตากไว้ลงทอดครั้งละ 20 แผ่น ไม่เกินกว่านั้น ระหว่างทอดสังเกตดูเม็ดข้าวพองหรือยัง ถ้าพองให้กลับด้าน ตักขึ้นมาวางพักไว้ในกระจาด จากนั้นเคี่ยวน้ำตาลปีบสำหรับใช้ราดหน้า โดยเคี่ยวจนออกสีไหม้เล็กน้อย ใช้ทัพพีตักขึ้นมาราดหน้าข้าวเหนียวที่ทอดไว้ ทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นก็บรรจุใส่ถุง
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :เป็นความรู้ที่ตกทอดมาแต่รุ่นก่อน
แผนการพัฒนาการผลิต : มีโครงการที่ทำกล้วยฉาบขาย รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วย
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ธ.ก.ส. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุน ทั้งในเรื่องเงินทุนและคำปรึกษา
 
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง