ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
เทคนิคการทำไข่เค็ม
เรื่อง : เทคนิคการทำไข่เค็ม

ประเภทเทคนิค : เทคนิคพิเศษอื่น ๆ
สาขา : ศรีมหาโพธิ  สำนักงานจังหวัด : ปราจีนบุรี
ชื่อ นางวัฒนา  มานะดี
ชื่อคู่สมรส : วรา จำนวนบุตร : 4 คน
วันเกิด :   2502
ที่อยู่ : 59 หมู่ 1 บ้านบางกุ้ง ต. บางกุ้ง อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ 25140  โทร
การศึกษา : มัธยมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : - อบรมสตรีอาสาพัฒนา - อบรม อ.ส.ม. และอบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตร
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2541
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ไข่เค็ม
ที่ตั้ง :ตำบล บางกุ้ง  อำเภอ  ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : ทุกเดือน
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : ผู้ซื้อมาซื้อเอง และออกไปขายหน้าศาลากลางปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มาซื้อเองที่บ้าน
ขั้นตอนการผลิต : ซื้อไข่เค็มมา นำมาพอกดินจอมปลวกหรือพอกด้วยดินสองพอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน เป็นไข่ดาว 20 วันเป็นไข่ต้ม ส่วนใหญ่ทิ้งไว้ 20 วัน ส่วนตลาดสั่งไข่ดาวหรือไข่เค็มตามตลาดสั่ง
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :มีเทคนิค คือ ไม่ล้างน้ำแกะดินออกรีบล้างน้ำแล้วต้มเสร็จในเวลานั้นเลย ไม่ปล่อยให้ค้างคืน - เก็บไว้ในห้องไม่ให้ถูกแสงแดด ความชื้น - วิธีการต้มไข่ ใช้ไฟอ่อน ๆ ไข่จะไม่แตก ต้มประมาณ 1 ชม. ไข่จะแดงและมันอร่อย
แผนการพัฒนาการผลิต : วางแผนการผลิตให้ได้มากกว่านี้ ส่วนใหญ่คนยังไม่รู้จัก เพราะประชาสัมพันธ์ไม่ถึง
สถานภาพทางสังคม : - เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตร - เป็นสมาชิกสตรีอาสา
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : ประธานกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. :
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง