ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
สสจ.สตูล เตือนประชาชนให้ระวัง โรคเลปโตสไปโรซิสในช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 3 ราย

สสจ.สตูล เตือนประชาชนให้ระวัง โรคเลปโตสไปโรซิสในช่วงฤดูฝน  พบผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 3 ราย
Source - บ้านเมือง (Th)

Wednesday, December 03, 2008  09:23
53095 XTHAI XGEN V%PAPERL P%BMND

          กรุงเทพ--3 ธ.ค.--บ้านเมือง

สสจ.สตูล เตือนประชาชนให้ระวัง โรคเลปโตสไปโรซิสในช่วงฤดูฝน  พบผู้ป่วยในพื้นที่ จำนวน 3 ราย  

สตูล/ น.พ.สำรวม ด่านประชันกุล สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในช่วงนี้จังหวัดสตูลกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ทำการเกษตร จะต้องสัมผัสกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเสี่ยงต่อการเป็นโรคเลปโตสไปโรซิส หรือที่เรียกกันว่าโรคฉี่หนู ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้รับรายงานการพบผู้ป่วยโรคดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนตุลาคม 2551 จำนวน 3 ราย โดยพบที่อำเภอควนกาหลง 1 ราย และอำเภอทุ่งหว้า 2 ราย

สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเลปโตสไปโรซิส เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนมีสัตว์พาหะนำโรคได้แก่ หนู สุนัข โค กระบือ สุกร เป็นต้น แต่ตัวการที่สำคัญที่สุดคือหนู เชื้อโรคนี้สามารถติดต่อผ่านบาดแผลรอยถลอก รอยขีดข่วนตามผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก และปาก หรือผิวหนังที่แช่น้ำเป็นระยะเวลานาน สำหรับอาการเริ่มแรกเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ผู้ป่วยครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดกล้ามเนื้อบริเวณขา บริเวณน่อง ปวดศีรษะอย่างรุนแรงและมีไข้สูง หนาวสั่น หากมีอาการดังกล่าวผู้ป่วยไม่ควรซื้อยามารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

สำหรับการป้องกันโรคประชาชนจะต้องป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ไปแช่น้ำย่ำดินโคลนเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะถ้ามีบาดแผลตามแขน ขา มือ เท้า แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องปกปิดร่างกายไม่ให้ถูกน้ำ โดยการสวมรองเท้าบู๊ต สวมถุงมือยาง ใช้พลาสเตอร์ปิดแผล หากไม่สะดวกก็ขอให้สวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุมเมื่อขึ้นจากน้ำจะต้องรีบชำระร่างกาย โดยการล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่ หรือให้นำผลไม้รสเปรี้ยว เช่น มะนาว มะกรูด มะขามเปียก ทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสกับน้ำ โดยเฉพาะง่ามมือ ง่ามเท้า จะเป็นการลดความรุนแรงของเชื้อโรคได้เพราะเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิสจะอยู่ในภาวะเป็นด่างเมื่อถูกกรดจะทำให้เชื้ออ่อนตัวลงได้ นอกจากนี้ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์หนู เก็บอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์การรับประทานอาหารให้มิดชิด จัดบ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หากมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคอย่าซื้อยารับประทานเองโดยเด็ดขาดจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที--จบ--

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง