ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
ผ้าไหมลายสาเกตุ
  1. ชื่อไฟล์รูปภาพ : DSC03539,DSC03542,DSC03543,DSC03553
  2. ชื่อสินค้า   :    ผ้าไหมลายสาเกตุ
  3. ราคาสินค้า (ไม่รวมค่าขนส่ง)   : เมตรละ 1,000 บาท
  4. ราคาสินค้ารวม VAT   :     เมตรละ  1,000 บาท
  5. จำนวนสินค้าสั่งซื้อขั้นต่ำต่อการสั่ง 1 ครั้ง    :    จำนวน   10 เมตรขึ้นไป
  6. สถานที่ติดต่อ,ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมสาเกตุ   18 หมู่ที่  7 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ    จังหวัดร้อยเอ็ด     45000
  7. ประธานกลุ่ม    :    คุณดาวเรือง    ยกน้อย
  8. โทรศัพท์ติดต่อ : 084-3923402 , 085-0135370
  9. รายละเอียดผลิตภัณฑ์,จุดเด่นของผลิตภัณฑ์,คุณสมบัติพิเศษ   : ผ้ามีลายคมชัด เนื้อผ้าแน่นละเอียด        สีไม่ตก คุณภาพดี ใช้ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ทุกประเภท
ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง