ค้นหาภายในเว็บไซต์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
หน้าแรก
ราคาพืชผล
เตือนภัย
ดินและน้ำ
ผลิตภัณฑ์
ท่องเที่ยว
ภูมิปัญญา
องค์ความรู้
กฎหมาย
เกษตรคุ้มทุน
เว็บบอร์ด
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ราคาพืชผล น้ำท่วม/น้ำหลาก ภาวะโลกร้อน ผลผลิตทางการเกษตร โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย ฝนแล้ง ภูมิปัญญา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เกษตรกรคนเก่ง ปราชญ์ชาวบ้าน เทคนิคการลดต้นทุน โครงการวิจัย วิจัยประยุกต์ BAAC RESEARCH NEWS นิตยสารวิชาการณ์ปริทัศน์ กฎหมายชาวบ้าน
หมวดหมู่
 
ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารพิษสุขภาพปลอดภัย รายได้ปลอดหนี้


          นายไพโรจน์ พ่วงทอง เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.เพชรบุรี ประสบความสำเร็จในการทำนาปลูกข้าวไรซ์เบอรี่และแปรรูปเป็น ข้าวกล้องโดยใช้วิธีการทางชีวภาพทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตมีรายได้คุ้มค่าหยาดเหงื่อแรงงาน
          ไพโรจน์เล่าว่าตนเองทำนา ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่มา2ปีแล้วโดยได้รับ พันธุ์ข้าวมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เนื่องจากเห็นว่าผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจพืชผักที่มีสีม่วงซึ่งมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวหนัง ไม่เหี่ยวแห้งก่อนวัยและช่วยขยายหลอดเลือดลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ จึงเริ่มนำพันธุ์ข้าวดังกล่าวมาเพาะปลูกในพื้นที่2.5ไร่หลังจากทำในปีแรกแล้วได้ผลผลิตดีขายได้ราคาดีจึงขยายพื้นที่ปลูกเป็น5ไร่ในปีต่อมาและจากพื้นที่ที่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปีจึงสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนาปีและนาปรัง
          สำหรับการดูแลและป้องกันศัตรูพืชในนาข้าวจะทำสมุนไพรและปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ทั้งฮอร์โมนรกหมู ฮอร์โมนนมสด ปุ๋ยอินทรีย์ สมุนไพรป้องกันเพลี้ยไฟน้ำหมักสะเดาโดยฮอร์โมนรกหมูใช้เพื่อช่วยให้ข้าวมีน้ำหนักและเพิ่มผลผลิต วิธีการทำเริ่มจากนำรกหมู1รก จุลินทรีย์ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำฝน10 ลิตร มาคนและหมักรวมกันในถัง ปิดฝา ให้มิดชิด ทิ้งไว้อย่างน้อย 21 วัน ก็สามารถนำไปฉีดพ่นในนาข้าวช่วงอายุ 60 - 75 วัน โดยต้องนำมาผสมน้ำในอัตราน้ำรกหมู40ซีซี ต่อน้ำ20ลิตรซึ่งที่เหมาะในการฉีดคือช่วงเวลาเย็น
          ส่วนการป้องกันเพลี้ยไฟซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่เป็นอันตรายต่อข้าวจะทำสมุนไพรฉีดพ่นในนาข้าวโดยนำใบน้อยหน่า3 กิโลกรัม ผักเสี้ยนผี 3 กิโลกรัม และกระเทียม 2 - 3 หัว มาโขลกรวมกันให้ละเอียดนำมาหมักในถังเติมน้ำฝนให้พอท่วม ทิ้งไว้ 2 วัน แล้วกรองเอาแต่น้ำก่อนนำไปใช้นำมาผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำหนัก 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร และในการฉีดแต่ละครั้งจะเว้นระยะห่างประมาณ  7 - 10 วัน
          ทั้งนี้จากการทำฮอร์โมนและน้ำหมักใช้เองทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตเหลือแค่ไร่ละ 3,000 บาท ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ต้นต่อไร่ เมื่อได้ข้าวเปลือกแล้วจะนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องเนื่องจากช่วยรักษาสุขภาพของผู้บริโภคและจำหน่ายได้ราคา โดยที่ข้าวเปลือก 10 กิโลกรัม สามารถแปรรูปเป็นข้าวกล้องได้ 7 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามข้าวที่ผลิตได้แต่ละปีจะมีลูกค้าสั่งซื้อจนหมดจึงไม่มีปัญหาด้านการตลาดแต่อย่างใด
          สนใจดูงานการผลิตข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ด้วยวิธีการทางชีวภาพสามารถติดต่อได้101ม.2ต.บางเค็มอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โทร. 08 - 9151 - 0763

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, 14 พ.ย. 2554

ราคาพืชผล - เตือนภัย - ดินและน้ำ - ผลิตภัณฑ์ - ท่องเที่ยว - ภูมิปัญญา - งานวิจัย - กฎหมาย - เกษตรคุ้มทุน - เว็บบอร์ด - เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง