ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง เลี้ยงไก่บนบ่อปลา
เลี้ยงไก่บนบ่อปลา   [วันที่ 3 ต.ค. 2551 ]
เรื่อง : เลี้ยงไก่บนบ่อปลา

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ/ปริมาณผลผลิต
สาขา : หนองคาย  สำนักงานจังหวัด : หนองคาย
ชื่อ นายตัน  วงศ์ภูมี
ชื่อคู่สมรส : นางมูลทา จำนวนบุตร : 6 คน
วันเกิด : 07 เม.ย. 2483
ที่อยู่ : 174 หมู่ที่ 1 บ้านเวียงคุก ต. เวียงคุก อ. เมือง จ. หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ 4300  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : อบรมเรื่องการกุ้งก้ามกรามและปลาน้ำจืด ที่จ.ฉะเชิงเทราเมื่อปี 2520
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : เกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ตั้ง :ตำบล เวียงคุก  อำเภอ  เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : มกราคม
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : มิถุนายน - สิงหาคม
การจัดการด้านการตลาด : - ปลา ไก่ไข่ มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ในราคายุติธรรม เนื่องจากตนเองไม่มีแรงงานเพียงพอที่จะเอาผลผลิตไปขายเอง - ผลผลิตยาสูบ ผลิตตามโควต้าของโรงงานยาสูบซึ่งมีโควต้าอยู่แล้ว 3,000 กก. แต่ส่วนมากจะได้โควต้าพิเศษ เนื่องจากเป็นคนที่ขยันและมีความซื่อสัตย์
ขั้นตอนการผลิต :
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :- พัฒนาการเลี้ยงปลาโดยให้อาหารพิเศษก่อนจับขายเพื่อให้มีน้ำหนักดีขึ้น - มีการนำสารชีวภาพมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียและป้องกันโรคของปลา
แผนการพัฒนาการผลิต : - มีแผนที่จะลงทุนปลูกผลไม้ หลังจากที่เลิกผลิตยาสูบแล้ว เนื่องจากยาสูบมีโควต้าแต่ละปีไม่แน่นอน ซึ่งปัจจุบันตนเองได้ทดลองปลูกไม้ผล เช่น ส้มโอ บางส่วนแล้ว
สถานภาพทางสังคม : ได้รับการยอมรับนัยถือจากชาวบ้านและได้รับการคัดเลือกเป้นรองประธานการศึกษาโรงเรียนเวียงคำ
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : มีบทบาทและหน้าที่เปลี่ยนไป สามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตรกร เป็นที่ปรึกษาที่ดีและพึ่งพาได้
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6226457 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551