ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง เลี้ยงปลาในกระชัง
เลี้ยงปลาในกระชัง   [วันที่ 10 พ.ย. 2551 ]
เรื่อง : เลี้ยงปลาในกระชัง

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการดูแลบำรุงรักษา
สาขา : ปากคาด  สำนักงานจังหวัด : หนองคาย
ชื่อ นายบุญยวง  สุทธิประภา
ชื่อคู่สมรส : นางสุ่ม จำนวนบุตร : 4 คน
วันเกิด : 1 ก.พ. 2489
ที่อยู่ : 36 หมู่ที่16 บ้านท่าสุขสันต์ ต. ปากคาด อ. ปากคาด จ. หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ 43190  โทร
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : อบรม กรมประมง เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ปลาในกระชัง
ที่ตั้ง :ตำบล ปากคาด  อำเภอ  ปากคาด จังหวัด หนองคาย
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : เมษายน,ธันวาคม
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ตลอดปี
การจัดการด้านการตลาด : - บริษัทรับซื้อถึงที่ - ขายตามตลาด
ขั้นตอนการผลิต : - เตรียมกระชัง/พันธุ์ปลาจาก C.P. - ให้หัวอาหาร 3 เวลาทุกวัน ช่วงผลผลิตใหล้ออกสู่ตลาด(1 เดือนก่อนขาย) ให้อาหาร 4 เวลา/วัน และบริษัทรับซื้อถึงที่กระชัง
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :- กระชังปลาต้องสะอาด มีน้ำไหลเวียน - คลุกสาร EM กับหัวอาหาร ก่อนให้อาหาร เพื่อหัวอาหารนิ่ม ย่อยง่าย เพิ่มการเจริญเติบโตและต้านทานโรค - ให้ยาแก้เครียด วิตามิน C บำรุง ยาแก้เชื้อรา - ยาบำรุง ให้ปลากิน ก่อนจับขาย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ปลาแข็งแรงไม่ตายช่วงจับ,เคลื่อนย้าย - และให้อาหารก่อนจับขาย 2 สัปดาห์ เนื่องจากช่วงจับปลา ปลาจะตื่นตกใจวิ่งชนกันทำให้ปลาตายได้
แผนการพัฒนาการผลิต : ปรับปรุงกระชังให้มีสภาพแข็งแรงอยู่เสมอ
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. :
 


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6224671 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551