ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทอง
เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทอง   [วันที่ 21 พ.ย. 2551 ]
เรื่อง : เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทอง

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการเพิ่มคุณภาพ/ปริมาณผลผลิต
สาขา : พิษณุโลก  สำนักงานจังหวัด : พิษณุโลก
ชื่อ นายเชน  มีเมตตา
ชื่อคู่สมรส : สำราญ จำนวนบุตร : 2 คน
วันเกิด : 17 ส.ค. 2504
ที่อยู่ : 44/2 หมู่ 3 บ้านวังวน ต. ท่าโพธิ์ อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000  โทร (055) 284374
การศึกษา : ประถมศึกษา
 
การอบรม/ประสบการณ์ : - ไปดูงานทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช - เป็นกรรมการหมู่บ้าน
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2532
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : กล้วย
ที่ตั้ง :ตำบล ท่าโพธิ์  อำเภอ  เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด : มิ.ย.- ก.ย.
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ : ตลอดฤดูกาล
การจัดการด้านการตลาด : การตลาดกล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการตลอดทั้งปี จะมีพ่อค้ารับซื้อเป็นขาประจำ และบางครั้งจะมาสั่งจองไว้ล่วงหน้าถึงที่สวน ส่วนราคาผลผลิต จะไม่ขึ้นลงมากนัก เฉลี่ยขายส่งให้พ่อค้าลูกละบาท นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ
ขั้นตอนการผลิต : เลือกพื้นที่ให้เหมาะสม น้ำไม่ท่วม ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี การปลูกเลือกหน่อที่สมบูรณ์แข็งแรง ขนาดเท่า ๆ กัน ขุดหลุมปลูกขนาดกว้างครึ่งเมตร ลึกพอประมาณ ปลูกหลุมละ 2 หน่อ แต่ละหลุมห่างกันประมาณ 2 เมตร ปลูกสลับกันเป็นรูปสามเหลี่ยม ระหว่างต้นระหว่างแถว เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ ตัดกิ่งพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้ได้ผลผลิตที่ตลาดต้องการ ผลใหญ่ รสชาติหอมหวาน
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :เทคนิคพิเศษในการทำสวนกล้วยหอมทอง สามารถเก็บผลผลิตได้ทั้งปี การปลูกต้องแบ่งเนื้อที่ปลูกออกเป็น 3 รุ่น เนื้อที่เท่า ๆ กัน ปลูกห่างกันรุ่นละ 4 เดือน แต่ละรุ่นเมื่อครบ 2 ปี ก็ขุดออก และปลูกใหม่สลับกันไป ทั้ง 3 แปลง จะได้กล้วยหอมทองสู่ตลาดทั้งปี ผลใหญ่สวย รสชาติดี มีรายได้มากกว่าไม้ผลอย่างอื่นในเนื้อที่เท่ากัน
แผนการพัฒนาการผลิต : กล้วยหอมทอง เป็นผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคกันโดยทั่วไป ในรูปของกล้วยสุก ผลของกล้วยเมื่อสุกเต็มที่แล้วจะช้ำได้ง่าย จึงไม่สะดวกในการขนย้าย จึงมีแผนในขนส่งเพื่อไม่ให้กล้วยช้ำ และให้สุกตามกำหนด โดยการบรรจุกล่องและบ่มภายในกล่องกำหนดเวลา ให้สุกพอดีเมื่อถึงปลายทาง เนื่องจากกล้วยหอมทองนอกจากจำหน่ายในบ้านเราทั่วไปแล้ว ยังเป็นที่นิยมจากชาวต่างประเทศด้วย จึงมีแผนที่จะพัฒนาเป็นผลไม้ส่งออกบ้าง
สถานภาพทางสังคม : ในปัจจุบันนี้ เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นที่รู้จักอย่างดีของคนในหมู่บ้าน ช่วยเหลืองานและส่งเสริมให้ความร่วมมือทางสังคมโดยส่วนรวม
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม : บทบาทหน้าที่ของสังคม มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการหมู่บ้าน ประสานงานให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้สื่อข่าวของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส.
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. : - ความคิดเห็นในบทบาทหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ปัจจุบัน - ธ.ก.ส. เป็นธนาคารที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงใจ - ธ.ก.ส. สร้างอาชีพที่มั่นคงให้เกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีฐานะดีขึ้น ไม่มีหนี้สินกับเอกชน - ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐที่บริการเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6223923 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551