ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
  ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กรมพัฒนาที่ดินจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ฟื้นฟูปฐพีไทยที่ศรีสะเกษ
กรมพัฒนาที่ดินจัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ฟื้นฟูปฐพีไทยที่ศรีสะเกษ   [วันที่ 23 ก.ค. 2552 ]

กรมพัฒนาที่ดิน จัด “มหกรรมเกษตรอินทรีย์  ฟื้นฟูปฐพีไทย” ที่ศรีสะเกษ
Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Thursday, July 23, 2009  10:07
50744 XTHAI XLOCAL UPCO V%WIREL P%PRD

          กรมพัฒนาที่ดิน จัด “มหกรรมเกษตรอินทรีย์  ฟื้นฟูปฐพีไทย” ที่จังหวัดศรีสะเกษ

          นายบัณฑิต  ตันศิริ  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  เปิดเผยว่า  กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดจัด “มหกรรมเกษตรอินทรีย์  ฟื้นฟูปัฐพีไทย” ขึ้นที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสรีสะเกษ  ในวันที่  23 – 25  กรกฎคม  2552  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์    โดยมีการนำเสนอผลงานด้านเกษตรอินทรีย์  สร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร มีแนวคิดใหม่ในการพึ่งพาตนเอง  และนำความรู้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ไปใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ   และระบบนิเวศการเกษตรของประเทศไทย  และการสัมมนาวิชาการตามแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

          นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน คือ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  ร้อยเอ็ด  อุบลราชธานี  ยโสธร  อำนาจเจริญ  มุกดาหาร  นครพนม และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4


 


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6226227 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551