ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง ลำไยนอกฤดู
ลำไยนอกฤดู   [วันที่ 6 ส.ค. 2551 ]
เรื่อง : ลำไยนอกฤดู

ประเภทเทคนิค : เทคนิคการผลิต
สาขา : สอยดาว  สำนักงานจังหวัด : จันทบุรี
ชื่อ นายเย็น  นิลบัว
ชื่อคู่สมรส : นางวิน จำนวนบุตร : 2 คน
วันเกิด :   2479
ที่อยู่ : 78/1 หมู่ 1 บ้านโป่งน้ำร้อน ต. โป่งน้ำร้อน อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 22140  โทร 09-5431981
การศึกษา :
 
การอบรม/ประสบการณ์ :
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า :
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : ลำไย
ที่ตั้ง :ตำบล โป่งน้ำร้อน  อำเภอ  โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด :
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด : -มีพ่อค้า-แม่ค้า มารับซื้อผลผลิตถึงสวน
ขั้นตอนการผลิต : -กะเวลาช่วงที่จะราดสารโดยให้ลำไยแทงใบจนจึงรุ่นที่ 3 และเมื่อใบรุ่นที่ 3 แก่ระยะเพสสาดจึงให้น้ำและป้องกันแมลงด้วยสมุนไพรหมักชีวภาพนอกดอกและติดผล จึงให้ผลชูรสในอัตรา 5กก./ต้น
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :-ใช้ปุ๋ยกากผงชูรส -ให้น้ำสม่ำเสมอ
แผนการพัฒนาการผลิต : -ปรับเปลี่ยนการลิตมาใช้ปุ๋ยหมักสมุนไพรจะพยายามลดการใช้สารเคมี
สถานภาพทางสังคม :
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. :
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6225139 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551