ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
  ทันข่าว ทันเหตุการณ์ ส.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 4เตือนเกษตรกรอย่าเร่งขุดมันสำปะหลังขายก่อนอายุ 9 เดือน
ส.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 4เตือนเกษตรกรอย่าเร่งขุดมันสำปะหลังขายก่อนอายุ 9 เดือน   [วันที่ 23 ธ.ค. 2552 ]

สศข. 4 เตือนเกษตรกรอย่าเร่งร้อนขุดมันสำปะหลังขายก่อนครบอายุ
Source - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (Th)

Tuesday, December 22, 2009  11:43
23680 XTHAI XECON XCORP XAGRI V%GOVL P%OAE

          สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น เผยราคาหัวมันสดพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมออกโรงเตือนเกษตรกรอย่ารีบร้อนขุดมันสำปะหลังที่ยังไม่ครบอายุออกมาขายในช่วงนี้ เพราะนอกจากจะได้ผลผลิตต่ำแล้ว อาจจะถูกตัดราคาเพราะเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ ทำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน
          นายวัชระชัย ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น (สศข. 4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์ภาวะการตลาดมันสำปะหลังในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และชัยภูมิ พบว่า ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2552 มีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.21, 1.28 และ 1.45  บาท เพราะความต้องการของตลาดต่างประเทศ และปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องมาจากการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพู รวมทั้งเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยโรงงานเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และบางส่วนหันไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อตัดวงจรการระบาดของเพลี้ยแป้งในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน ทำให้ราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้มีระดับสูงขึ้นตามลำดับจนถึงเดือนธันวาคม 2552 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1.80-2.00 บาท และคาดว่าราคาจะสูงขึ้นต่อไปอีก ซึ่งราคาที่สูงขึ้นนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จูงใจให้เกษตรกรเร่งขุดมันสำปะหลังอ่อน อายุน้อยกว่า 8 เดือน ออกมาขายในช่วงนี้ จึงอยากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่ารีบร้อนขุดมันสำปะหลังออกมาขายเร็วเกินไป เพราะผลผลิตจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำและหัวมันจะเล็กไม่ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ ทำให้พ่อค้ารับซื้อตัดราคาได้ นายวัชระชัย กล่าว

          --สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--
 


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6224853 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551