ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ
  ผลิตภัณฑ์  
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญา องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ผลิตภัณฑ์
ค้นหาตามประเภทสินค้า
  สินค้าทั้งหมด
  อาหาร และอาหารแปรรูป
  ผลผลิตทางการเกษตร
  เครื่องดื่ม
  ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  เครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่ง
  ศิลปประดิษฐ์ ของที่ระลึก
  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา
  อื่น ๆ

  ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอาหารแปรรูป ไข่เค็มสมุนไพรไอโอดีน
ไข่เค็มสมุนไพรไอโอดีน   [วันที่ 25 ธ.ค. 2552 ]
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ผลิต

 

ชื่อ-สกุล : นางสุชีรา สนองญาติ
บ้านเลขที่ 30/12 บ้าน บึงพระ (สะพาน 4) หมู่ที่ 8 ตำบล บึงพระ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก โทรศัพท์ -
ชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ประธานกลุ่ม : -
เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2544

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์และสัตว์น้ำ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มสมุนไพรไอโอดีน
การบรรจุ : ใส่ชะลอมและกระดาษฝอยรอง ประเภทภาชนะบรรจุ : ใส่ชะลอมที่ทำจากผักตบชวา และใช้กระดาษฝอยรองก้น
อายุการเก็บรักษา : 1 เดือน - 1.5 เดือน วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ : ใส่ถาดรองไข่ทั่วไป หรือเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้นา
สถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ : ในคลังสินค้า
ข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมา(ปี 2545)
 

วัตถุดิบชนิดที่ 1 : ไข่เป็ด ซื้อจาก : ผู้เลี้ยงเป็ดใน ต.บึงพระ ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 150,000 ฟอง
วิธีการเก็บรักษา : ทยอยซื้อและเก็บในคลังสินค้า
 

วัตถุดิบชนิดที่ 2 : ชะลอม ซื้อจาก : กลุ่มแม่บ้าน ต.สมอแข ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 15,000 ใบ
วิธีการเก็บรักษา : เก็บในคลังสินค้า
 

วัตถุดิบชนิดที่ 3 : ขึง, ข่า, ตระไคร้, ขมิ้น ซื้อจาก : คนในหมู่บ้าน ต.บึงพระ ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : 4,000 ก.ก.
วิธีการเก็บรักษา : ทยอยซื้อและเก็บในคลังสินค้า
 

วัตถุดิบชนิดที่ 4 : - ซื้อจาก : - ปริมาณที่ซื้อทั้งปี : -
วิธีการเก็บรักษา : -
 

ปริมาณผลิตได้ในปีที่ผ่านมา : 150000
ช่วงเวลาการผลิต : มกราคม ถึง ธันวาคม / - / -
ข้อมูลด้านการตลาด ประเภทช่องทางการจำหน่าย : ขายตรง ขายส่ง
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : 150,000 ฟอง
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : 60000
 

ข้อมูลด้านการตลาด
ประเภทช่องทางการจำหน่าย : -
ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : -
รายได้จากการจำหน่วย(บาท) : -
 

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้ช่วยเหลือ(เรียงตามความสำคัญ)
1. เครื่องอัดแรงดันสูงในการทำไข่เค็ม
2. เครื่องบดสมุนไพร
3. -


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6227140 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551