ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง เทคนิคการตัดแต่งกิ่งองุ่น
เทคนิคการตัดแต่งกิ่งองุ่น   [วันที่ 7 ส.ค. 2551 ]
เรื่อง : เทคนิคการตัดแต่งกิ่งองุ่น

ประเภทเทคนิค : เทคนิคพิเศษอื่น ๆ
สาขา : บ้านแพ้ว  สำนักงานจังหวัด : สมุทรสาคร
ชื่อ นายดำเนิน  สนบ้านเกาะ
ชื่อคู่สมรส : สรรเสริญ จำนวนบุตร : 4 คน
วันเกิด :   
ที่อยู่ : 53/1 หมู่5 บานพาดหมอน ต. เจ็ดริ้ว อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ 74120  โทร (034) 853550
การศึกษา :
 
การอบรม/ประสบการณ์ : ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนอง และได้รับการอบรมการใช้ปุ๋ย-ยา จากบริษัทของร้านค้าที่ขายปุ๋ย-ยา
ปีที่เข้าเป็นลูกค้า : 2533
อาชีพที่ประสบความสำเร็จ : องุ่น
ที่ตั้ง :ตำบล เจ็ดริ้ว  อำเภอ  บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร
ช่วงเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด :
ช่วงเวลาที่ใช้เทคนิคพิเศษ :
การจัดการด้านการตลาด :
ขั้นตอนการผลิต :
ขั้นตอนการทำเทคนิคพิเศษ :มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอกออกผลได้ตรงกับวันเทศกาล เช่น ปีใหม่ หรือตรุษจีน จะทำให้ได้ราคาสูงกว่าปกติ
แผนการพัฒนาการผลิต :
สถานภาพทางสังคม : ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านและของธนาคาร
บทบาทและการมีส่วนร่วมในสังคม :
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธ.ก.ส. :
 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6227065 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551