ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์
  ท่องเที่ยว  
ภูมิปัญญา องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ท่องเที่ยว
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
  ทุกประเภท
  โฮมสเตย์ มาตรฐานไทย
  สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ
  ที่พักอื่นๆ
  คู่มือนักท่องเที่ยว

  ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ อบต.จรเข้มาก จ.บุรีรัมย์ ชวนสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านชมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
อบต.จรเข้มาก จ.บุรีรัมย์ ชวนสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านชมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   [วันที่ 23 ก.พ. 2555 ]

 
          บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองตั้งอยู่เขตอีสานใต้ เป็นเมืองปราสาทหิน ดินแดนอารยธรรมขอมโบราณ เพราะมีการค้นพบปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 50 แห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง และนับว่าเป็นจังหวัดที่มีการสำรวจพบซากภูเขามากที่สุดในประเทศ
          แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากปราสาทเขาพนมรุ้งแล้ว ยังมีปราสาทอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน และสมควรที่จะได้รับการส่งเสริม นั่นก็คือ ปราสาทเมืองต่ำปราสาทขอมโบราณที่มีขนาดใหญ่และยังคงสภาพสมบูรณ์ ถูกสร้างขึ้นมาตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งตัวปราสาทออกแบบได้อย่างงดงาม โดยที่มาของชื่อสันนิษฐานว่ามาจากทำเลที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าปราสาทพนมรุ้ง จึงถูกเรียกว่า ปราสาทเมืองต่ำ
          เมื่อปี 2549 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงได้เล็งเห็นช่องทางที่จะขยายฐานของการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระจายรายได้ของจังหวัด จึงได้พยายามที่จะผลักดันให้ปราสาทเมืองต่ำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งในอนาคต
          จึงได้คัดเลือกบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6, 9,15 และ หมู่ที่ 18 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน OVC (Otop Village Champion)ซึ่งเป็น 1 ใน 8 หมู่บ้าน ของประเทศไทย ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาทำการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำ จึงน่าจะเป็นจุดดึงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ผนวกกับการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ คือ ผ้าทอ หรือที่เรียกว่า ผ้าไหมใบผักกูด หัตถกรรมชั้นดีที่ชาวบ้านนิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่มีลวดลายสวยงามไม่แพ้ใครเช่นเดียวกัน
          สำหรับบ้านโคกเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 64 กิโลเมตร ที่ตั้งหมู่บ้าน
          แยกจากถนนสายบุรีรัมย์-บ้านกรวด เข้าไปตามถนนลาดยางสายประโคนชัย-พนมรุ้งก่อนจะถึงเขาพนมรุ้งจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของบ้านโคกเมือง
          ภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมโฮมสเตย์มีจำนวนสมาชิก 12 ครัวเรือน สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 24 คน กิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นการชมสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่โดดเด่น คือปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มากได้ให้การสนับสนุนมาตลอด ทั้งงบประมาณและวิทยากรอบรมให้ความรู้ อาทิ กลุ่มอาชีพบริการต่างๆ ทั้งในหมู่บ้านและสถานที่ใกล้เคียงเช่น กลุ่มทอผ้าไหมคุณภาพดี กลุ่มทอเครื่องใช้จากไหมพรม กลุ่มทอเสื่อกก สาธิตการทำขนมพื้นบ้าน บริการนวดแผนไทย จุดรวมผลิตภัณฑ์จากไม (ล้อเกวียน) ครัวเกษตรอินทรีย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้ให้การสนับสนุนมาตลอด ทั้งงบประมาณ และวิทยากรอบรมให้ความรู้
          ด้านนายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา บ้านโคกเมืองแห่งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของถนน ป้ายบอกทาง ความสะอาดของหมู่บ้าน รวมไปถึงที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนและอยู่ร่วมกับชาวบ้าน ได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวโคกเมืองอย่างใกล้ชิดอีกด้วย มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม มีวัฒนธรรมประเพณีที่น่าประทับใจยิ่ง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้
          โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นี้ เป็นการขยายโอกาสในส่วนการขาย แทนการนำภูมิปัญญามาสร้างเป็นสินค้า OTOP แล้วนำออกไปขายในตลาดนอกชุมชน แต่กลับนำนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อบริการท่องเที่ยว ที่พักและสินค้าชุมชนถึงในชุมชนของด้วยตนเอง เป็นการนำคนและเม็ดเงินเข้ามาเป็นรายได้ของชุมชนเป็นการสร้างเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนให้แข็งแกร่งยั่งยืนอย่าง บ้านโคกเมือง ในวันนี้
          ถึงแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของชาวบ้านในการที่จะพัฒนาในส่วนของความสะดวกสบาย และที่พัก เพื่อเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งสินค้า OTOP ที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาอย่างผ้าไหมชั้นดี และยังมีปราสาทเมืองต่ำ เป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้วคงไม่ใช่เรื่องยากที่บ้านโคกเมืองแห่งนี้ จะกลายเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในอีกไม่ช้านี้

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 23 ก.พ. 2555


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6225172 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551