ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เทคนิคการลดต้นทุน สวทช. วิจัยโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้าง
สวทช. วิจัยโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้าง   [วันที่ 2 พ.ค. 2555 ]
          สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเจียไต๋ จำกัด ดำเนินงานวิจัยร่วมกันในโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์แตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 
          นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเจียไต๋ จำกัด ดำเนินงานวิจัยร่วมกันในโครงการการสร้างแผนที่จีโนมและการค้นหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา เพื่อให้ได้แผนที่พันธุกรรมและทราบตำแหน่งของยีนต้านทานโรคราน้ำค้างในแตงกวา เพื่อใช้ในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธ์แตงกวาให้ต้านทานโรคราน้ำค้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และในอนาคตจะสามารถนำไปพัฒนาพืชผักชนิดอื่นต่อไป อาทิ ฟักทอง เมลอน แตงโม มะเขือเทศ ซึ่งเป็นพืชผักที่ประชากรทั่วโลกนิยมรัปประทาน
 
          ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ไทย ที่ผ่านมาเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเมล็ดพันธ์การค้ามีมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในตลาดต่างประเทศและส่งออกรวมปีละประมาณ 7000 ล้านบาท ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธ์พืชมากเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก จากการสำรวจในปี 2554 ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์เขตร้อนของเอเชีย
 
 
 
          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6224128 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551