ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา ภูมิปัญญา ชาวสวนหาดใหญ่นำแนวคิดปลูกมะพร้าวชายทะเลให้ลูกดกจากไอเค็มของทะเลมาปรับใช้
ชาวสวนหาดใหญ่นำแนวคิดปลูกมะพร้าวชายทะเลให้ลูกดกจากไอเค็มของทะเลมาปรับใช้   [วันที่ 16 พ.ค. 2555 ]


         ชาวสวนอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแบบใหม่ โดยปลูกพร้อมกัน 3 ต้นในกอเดียวกัน และนำเกลือใส่ไหเจาะรูวางไว้ตรงกลาง เพื่อให้มะพร้าวได้รับความเค็ม เป็นแนวคิดจากการปลูกมะพร้าวบริเวณชายทะเล ซึ่งให้ลูกดกจากไอเค็มของทะเล

          นายประเสริฐ ศรีระสันต์ อดีตข้าราชการบำนาญ ซึ่งหันมายึดอาชีพทำการเกษตรแบบผสมผสานหลังเกษียณอายุราชการ ในที่ดิน 7 ไร่ พื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ใช้วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมรูปแบบใหม่ โดยปลูกมะพร้าวน้ำหอมพร้อมกัน 3 ต้นในกอเดียว เว้นระยะห่างของแต่ละต้นประมาณ 1 เมตร และนำเกลือเม็ดใส่ในไหเจาะรูวางไว้ตรงกลาง เพื่อให้เกลือละลายลงไปในดินเป็นอาหารเสริมของมะพร้าว นอกเหนือจากการใส่ปุ๋ยบำรุงตามปกติ

          หลังปลูกมะพร้าวด้วยวิธีดังกล่าวประมาณ 1 ปี มะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกแบบใส่เกลือจะเติบโตดี ใบเขียวมันวาวแตกต่างจากมะพร้าวน้ำหอมรุ่นเดียวกันที่ปลูกแบบปกติ วิธีการนี้นำแนวคิดจากการปลูกมะพร้าวที่อยู่ริมทะเลมาปรับใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ผลดกเพราะได้รับไอเค็มจากน้ำทะเล  ที่สำคัญยังประหยัดเนื้อที่ เพราะปลูกกอเดียวได้มะพร้าวถึง 3 ต้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย และวิธีปลูกมะพร้าวดังกล่าว เกษตรกรสามารถนำไปทดลองทำได้เอง โดยยินดีถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจ

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 16 พ.ค. 2555


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6227027 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551