ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง สุพรรณ เมธสาร กับภูมิปัญญา ทำนาลอยน้ำ ปลูกข้าวไร้สารเคมี ผลผลิตดี ต้นทุนต่ำ
สุพรรณ เมธสาร กับภูมิปัญญา ทำนาลอยน้ำ ปลูกข้าวไร้สารเคมี ผลผลิตดี ต้นทุนต่ำ   [วันที่ 18 ก.ค. 2555 ]

          ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายแทบทุกพื้นที่ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องปรับตัวและหาวิธีการเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้

          การปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญา ที่นายสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ได้คิดค้นขึ้น เพื่อให้ สามารถทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก ดำรงชีวิตได้ในภาวะน้ำท่วม

          สุพรรณเล่าว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกในแม่น้ำ เพราะเห็นว่าในแม่น้ำลำคลองมักมีผักตบชวาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แสดงว่าในแม่น้ำมีธาตุอาหารแพลงตอน ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นอาหารของพืช จึงได้เริ่มทดลองปลูกข้าวในน้ำ ซึ่งปรากฎว่าได้ผลผลิตจริงประมาณ 20-25 รวงต่อต้น อีกทั้งยังประหยัดต้นทุน เพราะเกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำ จากการคำนวณพบว่า หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ผลผลิต เฉลี่ย 70 ถังต่อไร่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาตอซังข้าวและลดการใช้สารเคมีต่างๆ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ยังสามารถนำมาใช้ครั้งต่อไปได้

          สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการปลูกข้าวลอยน้ำ ประกอบไปด้วย กระถางพลาสติกสำหรับปลูก ดินเลน เศษวัชพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ ลำไม้ไผ่สำหรับทำหลัก และเชือกฟาง โดยวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ เริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะในแปลงเพาะเหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยมเพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆ ที่จะปลูกข้าวลอยน้ำ นำกระถางปลูกใส่เศษวัชพืชและป้ายดินเลนให้เต็ม จากนั้นนำต้นกล้าข้าวที่มีอายุ 10-15 วันมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ ประมาณ 1 กล้าต่อกระถาง นำกระถางเพาะกล้าใส่ในช่องของแพไม้ไผ่ แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ใช้เชือกผูกแพไม้ไผ่กับลำไม้ไผ่ที่ปักหลักไว้ในแม่น้ำ เพื่อป้องกันการพัดพาของน้ำไม่ให้ไหลไปที่อื่น

          ด้านการดูแลและการใส่ปุ๋ย สุพรรณเน้นให้เกษตรกรทำแบบเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ หากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้ปลาในแม่น้ำกำจัดแมลง โดยใช้วิธีเหยียบหัวแพไม้ไผ่ให้แพไม้ไผ่ที่ปลูกข้าวจมลงไปในน้ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ปลามากินแมลง ส่วนการใส่ปุ๋ยแทบไม่จำเป็นเลย เพราะในน้ำมีแร่ธาตุและสารอาหารสำหรับต้นข้าวมากพออยู่แล้ว ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์ เพราะทดลองปลูกมาแล้วหลากหลาย แม้กระทั่งข้าวหอมมะลิก็สามารถปลูกได้ผลดี พันธุ์อื่นๆ ไม่น่าจะมีปัญหา

          นายสุพรรณ เป็นเกษตกรตัวอย่างอีกคนหนึ่ง ที่ไม่หยุดนิ่งในการที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ส่งผลให้มีความรู้หลายด้าน และยังมีการทดลองปลูกผักสวนครัวลอยน้ำหลากหลายชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง เป็นต้น ซึ่งการปลูกข้าวลอยน้ำเป็นหนึ่งในวิทยาทานที่ สุพรรณ เมธสาร เต็มใจบอกต่อ ให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดความรู้โดยไม่มีข้อหวงห้ามหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

          สนใจศึกษาเรียนรู้และดูงานการปลูกข้าวลอยน้ำ ติดต่อได้ที่ นายสุพรรณ เมธสาร บ้านเลขที่ 130 ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 087-097-7865    
     
          วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

           ที่มา : เดลินิวส์, 19 ก.ค. 2555


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6225072 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551