ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง สลายตอซังข้าวด้วยเชื้อ 'จุลินทรีย์'
สลายตอซังข้าวด้วยเชื้อ 'จุลินทรีย์'   [วันที่ 8 พ.ย. 2555 ]

                        การเผาตอซังข้าว ไม่เพียงแต่สูญเสียทางระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความเสื่อมสภาพของดิน ทำลายแมลงและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตพืชอาหารทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าว ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สุงขึ้นด้วย ทำให้มีชาวนาจำนวนไม่น้อยต้องปรับตัวเอง ลด ละ เลิก เผาตอซังหันมาสู่การปลูกข้าวในแบบวิถีธรรมชาติที่อาจจะต้องใช้ความอดทนในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นเมื่อดินดี ผลผลิตก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

                        การไถกลบตอซังจึงเป็นอีกวิธีที่ชาวนาเลือกใช้ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการนำเศษซากพืชหมุนเวียนกลับลงสู่ดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก และยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายชิ้นที่สรุปไว้ว่า การไถกลบตอซังเป็นวิธีการจัดการดินที่เหมาะสม สามารถช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อีกด้วย

                        กำพล พิกุล ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อ.ก.ม.) ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย หนึ่งในเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่หันมาใช้วิธีการไถกลบตอซัง โดยใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่งผลให้เพิ่มผลผลิตข้าวในนาอย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด

                        "การนำผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สลายตอซังใช้ในแปลงนา มีขั้นตอนปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก หลังจากเกี่ยวเก็บข้าวเสร็จให้ปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นาให้น้ำสูงประมาณ 10-15 ซม. หลังจากนั้นใช้รถแทรกเตอร์เหยียบตอซังข้าวให้จมน้ำ จากนั้นละลายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผสมน้ำ 20 ลิตร ใส่ถังฉีดพ่นในแปลงนาขนาด 1 ไร่ จนทั่วแปลง"

                        กำพลอธิบายต่อว่า จากนั้นเชื้อจุลินทรีย์จะย่อยสลายตอซังข้าว, ฟางข้าว และเมล็ดข้าวดีดในแปลงนาเปื่อยยุ่ยและย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติภายใน 5-7 วัน หลังจากนั้นให้ปล่อยน้ำออกจากนาและเตรียมดินเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ตามปกติ เชื้อจุลินทรีย์จะช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในเนื้อดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และช่วยขจัดปัญหาการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช หรือ ข้าวดีด ข้าวเด้ง ได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

                        อย่างไรก็ตาม แม้การใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซัง จะทำให้มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 300-350 บาทต่อไร่ โดยจำแนกค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าสูบน้ำ, ค่าแรงการสาดพ่น, ค่าเช่ารถไถ, ค่าผลิตภัณฑ์ เป็นต้น แต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากได้ปริมาณข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว แถมช่วยประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้ค่อนข้างมาก จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้ใช้ปุ๋ยเพียง 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นข้าวก็มีใบเขียว แข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีได้อีกทางหนึ่ง

                        "เมื่อก่อนนาข้าวของผมมีผลผลิตเฉลี่ย 500-600 กิโลกรัมต่อไร่  แต่หลังจากทดลองใช้เทคนิคการทำนารูปแบบใหม่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สลายตอซังมาใช้ในแปลงนาภายหลังการเก็บเกี่ยว แทนการเผาตอซังข้าว ตามคำแนะนำของเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย ปรากฏว่าแปลงนาของผมมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 1 เท่าตัว หรือเฉลี่ยประมาณ  1,200 กิโลกรัมต่อไร่" กำพลกล่าวอย่างภูมิใจ

                        พร้อมย้ำว่า ทุกวันนี้กลุ่มเกษตรกรใน ต.ดอยลานจำนวน 2,000 ราย ต่างเล็งเห็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว จึงนำเชื้อจุลินทรีย์มาใช้ในแปลงนา ที่มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 5,000 ไร่ กันอย่างแพร่หลาย สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2513-8283-4, 08-5296-4497 ได้ตลอดเวลา

ที่มา : http://www.komchadluek.net 8 พฤศจิกายน 2555


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6224761 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551