ค้นหา
หน้าแรก ราคาพืชผล เตือนภัย ดินและน้ำ ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยว
  ภูมิปัญญา  
องค์ความรู้ กฎหมาย เกษตรคุ้มทุน เว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
  ภูมิปัญญาของไทยเรา
  เกษตรกรคนเก่ง
  ภูมิปัญญา
  ปราชญ์ชาวบ้าน
  เทคนิคการลดต้นทุน
  ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)
  คู่มือดำเนินการงานธนาคารต้นไม้

  ภูมิปัญญา เกษตรกรคนเก่ง ฟาร์มหมู 'เมทาฟาร์ม' ใส่ใจ มองการณ์ไกล ไร้ความเสี่ยง
ฟาร์มหมู 'เมทาฟาร์ม' ใส่ใจ มองการณ์ไกล ไร้ความเสี่ยง   [วันที่ 6 มี.ค. 2556 ]

          ในปัจจุบันการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ หรือทำประมงไม่ได้ยากลำบากเหมือนกับที่หลาย ๆ คนคิด ในทางตรงกันข้าม หากมีใจรัก เอาใจใส่ และรู้จักบริหารจัดการ  รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อาชีพเกษตรกร ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ
          ดังเช่นนายเมทา  ศรีเหลา เกษตรกรหนุ่มไฟแรงอายุเพียง 39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เลือกแนวทางชีวิตตนเอง ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัวตั้งแต่จบจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการจับกุ้งประมูลกุ้งในบ่อเลี้ยงแล้วนำมาจำหน่าย ทำไปได้สักระยะก็เริ่มรู้สึกว่าน่าจะทำอะไรที่มีความมั่นคงและสร้างรายได้ได้มากกว่าเดิม จึงได้เริ่มศึกษาในเรื่องของการเลี้ยงหมู เพราะเห็นว่าแม่ได้ทำอาชีพนี้มาก่อน
          เมทา  เล่าว่า  เมื่อก่อนแม่เคยเลี้ยงหมูขุน ประมาณ40-50 ตัว แต่ใช้เวลานานกว่าจะได้จำหน่าย กำไรก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาหมูในช่วงนั้น จึงคิดว่าหากต้องการรายได้ที่แน่นอนและไม่ต้องเหนื่อยมากน่าจะทำฟาร์มเลี้ยงหมูแบบจำหน่ายลูกหมูมากกว่า จากนั้นจึงได้ศึกษาหาข้อมูลในการทำฟาร์มหมูและเข้าร่วมกับ CP ที่มีตลาดที่แน่นอน ในด้านการลงทุนทำโรงเรือนได้มองหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเข้าเป็นสมาชิกสืบทอดจากพ่อที่เคยกู้ ธ.ก.ส.มาทำการเกษตรอยู่แล้วทั้งยังเป็นลูกค้าชั้นดีด้วย จึงทำให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการเข้าเป็นสมาชิกใหม่
          "การทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง ขั้นแรกจะมองถึงความเสี่ยงก่อน เมื่อศึกษาขั้นตอนในการทำฟาร์มหมู จึงเข้าร่วมกับ CP ในลักษณะกึ่ง Contract Farming  และกู้เงินกับ ธ.ก.ส.จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงเรือน 4 หลัง รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์จำนวน 700 ตัว ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ต่อปีจากการจำหน่ายลูกสุกร 11,200 ตัว เป็นเงิน 11,200,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอาหารสุกรและค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 7,840,000 บาท คิดกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 3,360,000 บาท"
          จากประสบการณ์ที่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการลงมือทำจริงด้วยความขยันขันแข็งและความเอาใจใส่ ทำให้เมทาได้รับรายได้จากการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ มีการพัฒนาปรับปรุงและขยายฟาร์ม ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ มีแผนที่จะทำฟาร์มหมูครบวงจร ทั้งการผลิต การขุน การจำหน่ายออกสู่ตลาด และทำเขียงหมูจำหน่ายหมูแปรรูป รวมทั้งเตรียมแผนผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขี้หมูด้วย
          สนใจศึกษาเรียนรู้การทำฟาร์มเลี้ยงหมู ติดต่อได้ที่ นายเมทา  ศรีเหลา บ้านเลขที่123 หมู่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-297-4140

ที่มา : http://www.dailynews.co.th  7 มีนาคม 2556


  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
คุณเข้ามาเป็นคนที่ 6227292 นับตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2551