สถานการณ์สินค้าเกษตร
ราคาพืชผล
Product Price
 • ข้าวนาปี (บาท/ตัน)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  บุรีรัมย์ หอมมะลิ 105... 15,000.00
  ปราจีนบุรี ข้าวหอมมะลิจังหวั... 11,000.00
  ยโสธร หอมมะลิ 105... 14,000.00
  ร้อยเอ็ด หอมมะลิ 105... 15,000.00
  ศรีสะเกษ หอมมะลิ 105... 14,000.00
 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (บาท/กก.)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  พระนครศรีอยุธยา ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.85
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.17
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 3... 6.17
  นครราชสีมา ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.65
  พระนครศรีอยุธยา ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.85
 • มันสำปะหลัง (บาท/กก.)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  ชลบุรี มันสำปะหลังสด แป้... 2.50
  ชลบุรี มันสำปะหลังสด แป้... 2.25
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.50
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.40
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.25
 • ยางพารา (บาท/กก.)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  นครศรีธรรมราช น้ำยางสด... 47.50
  ปัตตานี ยางแผ่นดิบชั้น 3... 46.00
  ยะลา ยางแผ่นดิบชั้น 3... 49.70
  ระยอง ยางแผ่นดิบชั้น 3... 47.00
  ระยอง น้ำยางสด... 39.00
 • ปาล์มน้ำมัน (บาท/กก.)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  กระบี่ ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.90
  ชลบุรี ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.70
  ชุมพร ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.25
  ชุมพร ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.00
  สุราษฎร์ธานี ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.30
 • กุ้งแวนนาไม (บาท/กก.)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  กระบี่ กุ้งขนาด 50 ตัว/ก... 255.00
  กระบี่ กุ้งขนาด 60 ตัว/ก... 230.00
  กระบี่ กุ้งขนาด 70 ตัว/ก... 220.00
  กระบี่ กุ้งขนาด 80 ตัว/ก... 205.00
  จันทบุรี กุ้งขนาด 50 ตัว/ก... 220.00
 • อ้อย (บาท/ตัน)
  7 มี.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
  อุตรดิตถ์ อ้อยโรงงาน... 900.00
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
  อุตรดิตถ์ อ้อยโรงงาน... 900.00
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
 • ไก่เนื้อ (บาท/กก.)
  19 ก.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 45.00
  ชลบุรี ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 46.00
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 45.00
  ชลบุรี ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 46.00
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 45.00