สถานการณ์สินค้าเกษตร
ราคาพืชผล
Product Price
 • ข้าวนาปี (บาท/ตัน)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  บุรีรัมย์ หอมมะลิ 105... 13,500.00
  ปราจีนบุรี ข้าวหอมมะลิจังหวั... 12,000.00
  ยโสธร หอมมะลิ 105... 13,900.00
  ร้อยเอ็ด หอมมะลิ 105... 14,500.00
  ศรีสะเกษ หอมมะลิ 105... 14,000.00
 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (บาท/กก.)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 3... 6.58
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.25
  พระนครศรีอยุธยา ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 9.25
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 3... 6.58
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.25
 • มันสำปะหลัง (บาท/กก.)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  ชลบุรี มันสำปะหลังสด แป้... 2.55
  ชลบุรี มันสำปะหลังสด แป้... 2.30
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.65
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.55
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.35
 • ยางพารา (บาท/กก.)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  ปัตตานี น้ำยางสด... 65.50
  ปัตตานี ยางแผ่นดิบชั้น 3... 58.00
  ยะลา ยางแผ่นดิบชั้น 3... 66.05
  ระยอง น้ำยางสด... 55.00
  ระยอง ยางแผ่นดิบชั้น 3... 62.00
 • ปาล์มน้ำมัน (บาท/กก.)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  กระบี่ ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.50
  ชลบุรี ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.90
  ชุมพร ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.90
  สุราษฎร์ธานี ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.70
  กระบี่ ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.75
 • กุ้งแวนนาไม (บาท/กก.)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  กระบี่ กุ้งขนาด 50 ตัว/ก... 295.00
  กระบี่ กุ้งขนาด 60 ตัว/ก... 270.00
  กระบี่ กุ้งขนาด 70 ตัว/ก... 255.00
  กระบี่ กุ้งขนาด 80 ตัว/ก... 240.00
  จันทบุรี กุ้งขนาด 50 ตัว/ก... 270.00
 • อ้อย (บาท/ตัน)
  7 มี.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
  อุตรดิตถ์ อ้อยโรงงาน... 900.00
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
  อุตรดิตถ์ อ้อยโรงงาน... 900.00
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
 • ไก่เนื้อ (บาท/กก.)
  10 เม.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 40.00
  ชลบุรี ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 38.00
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 40.00
  ชลบุรี ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 38.00
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 40.00