สถานการณ์สินค้าเกษตร
ราคาพืชผล
Product Price
 • ข้าวนาปี (บาท/ตัน)
  10 พ.ย. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  บุรีรัมย์ หอมมะลิ 105... 14,000.00
  ยโสธร หอมมะลิ 105... 12,350.00
  ร้อยเอ็ด หอมมะลิ 105... 13,000.00
  ศรีสะเกษ หอมมะลิ 105... 13,000.00
  สุรินทร์ หอมมะลิ 105... 14,000.00
 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (บาท/กก.)
  28 ต.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  พระนครศรีอยุธยา ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.05
  ลำพูน ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 7.50
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 7.90
  เพชรบูรณ์ ข้าวโพด(ไม่เกิน 3... 5.90
  นครราชสีมา ข้าวโพด(ไม่เกิน 1... 8.10
 • มันสำปะหลัง (บาท/กก.)
  28 ต.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  กำแพงเพชร มันสำปะหลังสด แป้... 2.66
  ชลบุรี มันสำปะหลังสด แป้... 2.60
  ชลบุรี มันสำปะหลังสด แป้... 2.35
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.65
  นครราชสีมา มันสำปะหลังสด แป้... 2.70
 • ยางพารา (บาท/กก.)
  28 ต.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  นครศรีธรรมราช น้ำยางสด... 51.00
  บุรีรัมย์ ยางแผ่นดิบชั้น 3... 50.86
  ปัตตานี ยางแผ่นดิบชั้น 3... 45.00
  ยะลา ยางแผ่นดิบชั้น 3... 49.90
  ระยอง น้ำยางสด... 40.00
 • ปาล์มน้ำมัน (บาท/กก.)
  28 ต.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  กระบี่ ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 3.90
  ชลบุรี ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.10
  ชุมพร ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.15
  สุราษฎร์ธานี ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.30
  กระบี่ ผลปาล์มน้ำมันทั้ง... 4.10
 • กุ้งแวนนาไม (บาท/กก.)
  28 ต.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  จันทบุรี กุ้งขนาด 60 ตัว/ก... 195.00
  จันทบุรี กุ้งขนาด 70 ตัว/ก... 185.00
  จันทบุรี กุ้งขนาด 80 ตัว/ก... 175.00
  ฉะเชิงเทรา กุ้งขนาด 50 ตัว/ก... 210.00
  ฉะเชิงเทรา กุ้งขนาด 60 ตัว/ก... 185.00
 • อ้อย (บาท/ตัน)
  7 มี.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
  อุตรดิตถ์ อ้อยโรงงาน... 900.00
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
  อุตรดิตถ์ อ้อยโรงงาน... 900.00
  ลำปาง อ้อยโรงงาน... 900.00
 • ไก่เนื้อ (บาท/กก.)
  28 ต.ค. 2557
  จังหวัด พืชผล ราคา
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 42.00
  ชลบุรี ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 43.00
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 42.00
  ชลบุรี ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 44.00
  นครปฐม ไก่รุ่นพันธุ์เนื้... 44.00