สุพรรณ เมธสาร กับภูมิปัญญา ทำนาลอยน้ำ ปลูกข้าวไร้สารเคมี ผลผลิตดี ต้นทุนต่ำ
วันที่ 18 ก.ค. 2555 จำนวนผู้ชม : 7,461
แบ่งปันหน้านี้

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายแทบทุกพื้นที่ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องปรับตัวและหาวิธีการเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้

การปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญา ที่นายสุพรรณ เมธสาร เกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แห่งบ้านสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ได้คิดค้นขึ้น เพื่อให้ สามารถทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก ดำรงชีวิตได้ในภาวะน้ำท่วม

สุพรรณเล่าว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีแนวคิดที่จะนำข้าวไปปลูกในแม่น้ำ เพราะเห็นว่าในแม่น้ำลำคลองมักมีผักตบชวาที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แสดงว่าในแม่น้ำมีธาตุอาหารแพลงตอน ตลอดจนจุลินทรีย์ต่างๆ ที่เป็นอาหารของพืช จึงได้เริ่มทดลองปลูกข้าวในน้ำ ซึ่งปรากฎว่าได้ผลผลิตจริงประมาณ 20-25 รวงต่อต้น อีกทั้งยังประหยัดต้นทุน เพราะเกษตรกรสามารถลดต้นทุนเรื่องการเตรียมดิน น้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ตัดปัญหาการดูแลเรื่องน้ำ จากการคำนวณพบว่า หากทำแพปลูกข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ จะได้ผลผลิต เฉลี่ย 70 ถังต่อไร่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จากการเผาตอซังข้าวและลดการใช้สารเคมีต่างๆ ส่วนวัสดุอุปกรณ์ยังสามารถนำมาใช้ครั้งต่อไปได้

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการปลูกข้าวลอยน้ำ ประกอบไปด้วย กระถางพลาสติกสำหรับปลูก ดินเลน เศษวัชพืช เมล็ดพันธุ์ข้าว ลำไม้ไผ่สำหรับทำแพ ลำไม้ไผ่สำหรับทำหลัก และเชือกฟาง โดยวิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ เริ่มจากนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะในแปลงเพาะเหมือนกับการเตรียมกล้าพันธุ์สำหรับดำนาทั่วไป นำลำไม้ไผ่มาทำเป็นกรอบ 4 เหลี่ยมเพื่อทำเป็นแพ ในพื้นที่ๆ ที่จะปลูกข้าวลอยน้ำ นำกระถางปลูกใส่เศษวัชพืชและป้ายดินเลนให้เต็ม จากนั้นนำต้นกล้าข้าวที่มีอายุ 10-15 วันมาปลูกในกระถางที่เตรียมไว้ ประมาณ 1 กล้าต่อกระถาง นำกระถางเพาะกล้าใส่ในช่องของแพไม้ไผ่ แล้วจึงนำไปลอยน้ำ ใช้เชือกผูกแพไม้ไผ่กับลำไม้ไผ่ที่ปักหลักไว้ในแม่น้ำ เพื่อป้องกันการพัดพาของน้ำไม่ให้ไหลไปที่อื่น

ด้านการดูแลและการใส่ปุ๋ย สุพรรณเน้นให้เกษตรกรทำแบบเกษตรอินทรีย์และอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ หากมีแมลงศัตรูพืช ก็ใช้ปลาในแม่น้ำกำจัดแมลง โดยใช้วิธีเหยียบหัวแพไม้ไผ่ให้แพไม้ไผ่ที่ปลูกข้าวจมลงไปในน้ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ปลามากินแมลง ส่วนการใส่ปุ๋ยแทบไม่จำเป็นเลย เพราะในน้ำมีแร่ธาตุและสารอาหารสำหรับต้นข้าวมากพออยู่แล้ว ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์ เพราะทดลองปลูกมาแล้วหลากหลาย แม้กระทั่งข้าวหอมมะลิก็สามารถปลูกได้ผลดี พันธุ์อื่นๆ ไม่น่าจะมีปัญหา

นายสุพรรณ เป็นเกษตกรตัวอย่างอีกคนหนึ่ง ที่ไม่หยุดนิ่งในการที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ส่งผลให้มีความรู้หลายด้าน และยังมีการทดลองปลูกผักสวนครัวลอยน้ำหลากหลายชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักกาดกวางตุ้ง เป็นต้น ซึ่งการปลูกข้าวลอยน้ำเป็นหนึ่งในวิทยาทานที่ สุพรรณ เมธสาร เต็มใจบอกต่อ ให้ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดความรู้โดยไม่มีข้อหวงห้ามหรือลิขสิทธิ์ใดๆ

สนใจศึกษาเรียนรู้และดูงานการปลูกข้าวลอยน้ำ ติดต่อได้ที่ นายสุพรรณ เมธสาร บ้านเลขที่ 130 ม.1 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์ 087-097-7865

วิสัยทัศน์ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

ที่มา : เดลินิวส์, 19 ก.ค. 2555

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง