พลิกดินแห้งแล้งสู่เกษตรพอเพียงสร้างอาชีพ
วันที่ 30 ม.ค. 2556 จำนวนผู้ชม : 4,164
แบ่งปันหน้านี้

สภาพความแห้งแล้งที่ครอบคลุมไปทุกพื้นที่ในภาคอีสาน ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำทำเกษตร นายสาคร ทับทิมใส เกษตรกรวัย 50 ปี ชาวอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม ที่มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำและพลิกฟื้นผืนดินจนทำมาหากินได้
"สาคร" บอกว่า เมื่อก่อนพื้นที่แห้งแล้งมาก ดินเสื่อมโทรมปลูกพืชผักไม่ขึ้น ต่อมาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) เข้ามาจัดสรรที่ดินให้ 16 ไร่ เมื่อปี 2544-2545 พร้อมสนับสนุนให้ขุดบ่อน้ำในพื้นที่และแนะนำให้ทำเกษตรผสมผสาน โดยแบ่งพื้นที่ขุดสระน้ำขนาดความจุ 1,260 คิว ซึ่งช่วยแก้ปัญหาน้ำใช้ในการเกษตร และเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี
"ที่ดินทั้งหมด 16 ไร่ แบ่งเป็น 2 แปลง มีแปลง 9 ไร่ และ 7 ไร่ ปลูกพืชผักอยู่ 3 ระดับมีทั้งไม้ยืนต้น ไม้รับประทาน และพืชล้มลุกจากนั้นจึงเริ่มบำรุงรักษาต้นไม้ดั้งเดิมไว้ พร้อมกับลงมือปลูกกล้วยน้ำว้า ข่า ตะไคร้ และพืชบำรุงดินอื่น ๆ ไว้ตามคันดิน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นบำรุงรักษาดิน ส่วนที่ดินอีกแปลง พร้อมทดลองโครงการ 1 ไร่ 1 แสนเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาสนับสนุน"
ส่วนการดูแลสระน้ำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนั้น สาครใช้บัวสาย ผักตบชวาและพืชน้ำที่หาได้ในท้องถิ่นคลุมน้ำในบ่อเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำระเหยเร็ว พร้อมกับคำนวณการใช้น้ำอย่างเหมาะสมในพืชแต่ละชนิด ในที่ดินติดตั้งระบบรดน้ำแบสปริงเกลอร์ รดน้ำพืชผักเป็นเวลา โดยเฉพาะปีนี้ปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปี การใช้น้ำจึงต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อรอน้ำฝนในปีหน้า
"ที่ทำเกษตรผสมผสานทำให้มีพืชผลเก็บไว้กินไว้ขายตลอดปี เพียงแต่เราต้องวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมในแต่ละช่วงฤดูตอนนี้พืชผักที่ปลูกไว้เก็บขายสร้างรายได้ทุกวันเช่น ใบตอง พืชผักอื่น ๆ อีกหลายชนิด โดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียว อ.เมืองมหาสารคามแม้จะเป็นเงินที่ไม่มากนักแต่ทำให้ครอบครัวมีความสุข" สาคร กล่าว

ที่มา :
http://www.komchadluek.net 30 มกราคม 2556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง