'ศรัญญู เชื้อหลง'ผลิตกากมันฯเลี้ยงสัตว์
วันที่ 27 ก.พ. 2556 จำนวนผู้ชม : 4,332
แบ่งปันหน้านี้

ไร่กบทองฟาร์ม" แห่งหมู่ 7 บ้านชูชาติ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เป็นไร่นาสวนผสมของอดีตทหารนอกประจำการ จ.ส.อ.พูนสิน เชื้อหลง ที่ปัจจุบันได้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน "ศรัญญู เชื้อหลง" หนุ่มปริญญาโท ด้านสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ใช้วิชาการทันสมัยใหม่ต่อยอดเกษตรอย่างได้ผล
โดยเฉพาะการนำกากมันสำปะหลังหมักยีสต์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ โคเนื้อ โคนม สุกร ไก่ ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชาการจาก รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาการผลิตกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ขอนแก่น หรือคลัสเตอร์อาหารสัตว์ภาคอีสาน โดยใช้ "ไร่กบทองฟาร์ม" เป็นสถานที่ผลิตมีศรัญญูร่วมทีมวิจัย "ศรัญญู" บอกว่า กากมันสำปะหลังหมักยีสต์นี้ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ขอนแก่น ได้แนวคิดทางการผลิตมาจากเอกสารเผยแพร่เคล็ดลับการผลิตกากมันหมักยีสต์แบบบ่อหมัก เพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม โดย ดร.สิทธิศักดิ์ คำผา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งสถานีขอนแก่นได้นำมาทดลองทำตามที่เอกสารเผยแพร่แนะนำทุกขั้นตอน
ส่วนขั้นตอนการผลิตกากมันสำปะหลังหมักยีสต์ "ศรัญญู" บอกเริ่มจากการเพาะเชื้อยีสต์ใช้เวลา 10 นาที จากนั้นำเชื้อยีสต์ลงในส่วนผสมกากน้ำตาลและยูเรีย โดยระบบแรงดันให้ออกซิเจนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นำน้ำยีสต์ที่ได้ราดบนกองกากมันสดโดยผสมให้เข้ากัน เมื่อคลุกเคล้าเข้ากันดีจึงปิดด้วยพลาสติก พีวีซี ใช้เวลาหมัก 10-20 วันก่อนถุงจำหน่าย
ที่สถานีวิจัยนั้น "ศรัญญู" แจงบ่อหมักจะกว้างยาว 3*8 เมตร ลึก 80 เซนติเมตรมี 8 บ่อ ผลิตได้ครั้งละ 10-12 ตัน หลังหมัก 10 วันทำการบรรจุถุงละ 30 กิโลกรัมละ 30 กิโลกรัม 400 ถุง หรือมากกว่า จำหน่ายถุงละ 80 บาท จะมีสมาชิกเกษตรซื้อไปเลี้ยงสุกร โคเนื้อ เป็ด ไก่ โดยมีจำหน่ายทุกวัน ส่วนกากมันสำปะหลังซื้อมาจากโรงงานแป้งมันใน จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ตันละ 300 บาท

ที่มา :http://www.komchadluek.net27 กุมภาพันธ์2556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง