ฟาร์มหมู 'เมทาฟาร์ม' ใส่ใจ มองการณ์ไกล ไร้ความเสี่ยง
วันที่ 6 มี.ค. 2556 จำนวนผู้ชม : 14,408
แบ่งปันหน้านี้

ในปัจจุบันการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ หรือทำประมงไม่ได้ยากลำบากเหมือนกับที่หลาย ๆ คนคิด ในทางตรงกันข้าม หากมีใจรัก เอาใจใส่ และรู้จักบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อาชีพเกษตรกร ก็สามารถสร้างรายได้ไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ
ดังเช่นนายเมทา ศรีเหลา เกษตรกรหนุ่มไฟแรงอายุเพียง 39 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เลือกแนวทางชีวิตตนเอง ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัวตั้งแต่จบจากรั้วมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการจับกุ้งประมูลกุ้งในบ่อเลี้ยงแล้วนำมาจำหน่าย ทำไปได้สักระยะก็เริ่มรู้สึกว่าน่าจะทำอะไรที่มีความมั่นคงและสร้างรายได้ได้มากกว่าเดิม จึงได้เริ่มศึกษาในเรื่องของการเลี้ยงหมู เพราะเห็นว่าแม่ได้ทำอาชีพนี้มาก่อน
เมทา เล่าว่า เมื่อก่อนแม่เคยเลี้ยงหมูขุน ประมาณ40-50 ตัว แต่ใช้เวลานานกว่าจะได้จำหน่าย กำไรก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับราคาหมูในช่วงนั้น จึงคิดว่าหากต้องการรายได้ที่แน่นอนและไม่ต้องเหนื่อยมากน่าจะทำฟาร์มเลี้ยงหมูแบบจำหน่ายลูกหมูมากกว่า จากนั้นจึงได้ศึกษาหาข้อมูลในการทำฟาร์มหมูและเข้าร่วมกับ CP ที่มีตลาดที่แน่นอน ในด้านการลงทุนทำโรงเรือนได้มองหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยเข้าเป็นสมาชิกสืบทอดจากพ่อที่เคยกู้ ธ.ก.ส.มาทำการเกษตรอยู่แล้วทั้งยังเป็นลูกค้าชั้นดีด้วย จึงทำให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการเข้าเป็นสมาชิกใหม่
"การทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่ง ขั้นแรกจะมองถึงความเสี่ยงก่อน เมื่อศึกษาขั้นตอนในการทำฟาร์มหมู จึงเข้าร่วมกับ CP ในลักษณะกึ่ง Contract Farming และกู้เงินกับ ธ.ก.ส.จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงเรือน 4 หลัง รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์จำนวน 700 ตัว ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ต่อปีจากการจำหน่ายลูกสุกร 11,200 ตัว เป็นเงิน 11,200,000 บาท มีค่าใช้จ่ายอาหารสุกรและค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 7,840,000 บาท คิดกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 3,360,000 บาท"
จากประสบการณ์ที่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการลงมือทำจริงด้วยความขยันขันแข็งและความเอาใจใส่ ทำให้เมทาได้รับรายได้จากการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ มีการพัฒนาปรับปรุงและขยายฟาร์ม ด้วยการพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบคอบ มีแผนที่จะทำฟาร์มหมูครบวงจร ทั้งการผลิต การขุน การจำหน่ายออกสู่ตลาด และทำเขียงหมูจำหน่ายหมูแปรรูป รวมทั้งเตรียมแผนผลิตปุ๋ยอัดเม็ดจากขี้หมูด้วย
สนใจศึกษาเรียนรู้การทำฟาร์มเลี้ยงหมู ติดต่อได้ที่ นายเมทา ศรีเหลา บ้านเลขที่123 หมู่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 085-297-4140

ที่มา : http://www.dailynews.co.th7 มีนาคม 2556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง